Rakennustyön tarkkailija

Rakennustyön tarkkailija on rakennustyön laadun valvontaan liittyvä henkilö, joka toimii RS -kohteen ostajien edustajana ja edun valvojana rakennushankkeessa.

Rakennustyön tarkkailijalla ei ole määräysvaltaa työmaalla eikä hän voi siten suoranaisesti ohjata työmaan toimintaa. Toisinaan rakennushankkeeseen ryhtyvällä, eli RS-kohteen tapauksessa grynderillä (asunto-osakeyhtiön perustajaosakkaalla) on myös oma valvoja työmaalla.

Päätoteuttajalla, eli pääurakoitsijalla on työmaalla oma työnjohto-organisaationsa. Näin ollen on ensiarvoisen tärkeää, että rakennustyön tarkkailija toisaalta tietää oman roolinsa tulevien kiinteistön omistajien edunvalvojana mutta pystyy toimimaan yhteistyössä työmaan organisaation kanssa.

Rakennustyön tarkkailijalla on asuntokauppalain mukainen tiedonsaantioikeus urakkaan liittyen. Urakoitsijan ja grynderin on siis annettava tarkkailijalle riittävät tiedot työmaan edistymisen seuraamiseksi sekä järjestettävä pääsy työmaalle.

Lopulta on aina myös urakoitsijan eli päätoteuttajan sekä grynderin (joskus nämä ovat yksi ja sama taho) edun mukaista että rakennustyö tulee tehtyä laadukkaasti, sillä takuukorjaukset ovat aina kalliita ja hankalia toteuttaa. Erityisesti piiloon jääviä virheitä ei todeta vuositarkastuksissa tai takuutarkastuksissa ja siten ne voivat jäädä piiloon paljastuakseen vasta vaurioiden laajennuttua vuosien kuluessa, jolloin korjaaminen on erityisen kallista.

Viime aikoina on uutisoitu runsaasti joidenkin grynderien toteuttamien talojen vakavista laatupuutteista, jotka olisi voitu huomata ajoissa jos työmaan edistymistä seuraamaan olisi valittu rakennustyön tarkkailija. Samoin rakennusliikkeiden konkurssitapauksissa on erittäin olennaista että ostajilla on edustaja jolla on hyvä käsitys siitä, mikä työmaan todellinen tilanne on. Konkurssia edeltävänä aikana urakoitsijoilla on valitettavasti kannustin liioitella valmiusastetta saavuttaakseen maksuerätavoitteita. Ammattimainen rakennustyön tarkkailija pystyy muodostamaan oman käsityksensä työmaan todellisesta tilanteesta ja puuttumaan siihen jos urakoitsija yrittää laskuttaa vielä saavuttamattomista etapeista.

Tarkkailijan toiminnasta on hyötyä vain, jos tehtävään liityvät suoritukset dokumentoidaan. Serviz Oy:n tarkkailijapalveluun kuuluu aina sovittu määrä työmaakäyntejä, joista jokainen raportoidaan. Samoin kaikki todetut puutteet kirjataan ja ne suljetaan vasta kun korjaus on todennettu tai suunnitelmasta poikkeaminen on hyväksytty tarkkailijan ja suunnittelijan toimesta.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close