Vastaava työnjohtaja

Vastaava mestari tai virallisemmin vastaava työnjohtaja on rakennustyön onnistumisen kannalta keskeinen henkilö. Rakennusvalvonta edellyttää heidän hyväksymän henkilön nimeämisen vastaavan työnjohtajan tehtävään, mutta he eivät ota kantaa tehtävän sisältöön ja toteutukseen. Toki maankäyttö- ja rakennuslaki asettavat omat vaatimuksensa, mutta lain kirjaimen täyttäminen nimellisesti ei vielä takaa kovin laajaa palvelusisältöä.

Nimellinen työnjohtaja, joka käy työmaalla muutaman kerran tekemättä niistäkään kirjallista raporttia, ei auta rakentamisen laadun suhteen mitenkään. Tällainen työnjohtaja ei myöskään edesauta aikataulussa, budjetissa tai muissakaan tavoitteissa pysymistä. Hän ei tule ennaltaehkäisemään työtapaturmia tai puuttumaan siihen että rakenteita on toteutettu suunnitelmien vastaisesti.

Vastaavan työnjohtajan olisi aina parasta olla urakoitsijoista riippumaton. Jos työnjohtaja on sidoksissa urakoitsijaan (esimerkiksi talotoimittajaan), tulisi työmaalle paikata erillinen, riippumaton valvoja joka varmistaa rakentamisen laadun. Riippumaton vastaava työnjohtaja voi hoitaa myös valvojan tehtävät, mutta ne eivät automaattisesti kuulu vastaavan työnjohtajan toimenkuvaan.

Mikäli et itse ole rakentamisen asiantuntija, on paras ratkaisu valita vastaava työnjohtaja, joka auttaa kaikissa edellä mainituissa asioissa. Tarpeen mukaan voit säätää palvelun sisältöä halutun mukaiseksi ja olla itse aktiivinen työmaalla. Tarjoamme kanavan puutteiden dokumentointiin ja käsittelyyn, jotta itse esille nostamiin puutteisiin tai kysymyksiin voidaan reagoida, dokumentoiden ne aina korjaukseen tai hyväksyntään asti.

Alla on luettelo palveluista, joita tarjoamme pientalorakentajalle. Laadimme aina asiakaskohtaisesti selkeän tarjouksen palvelusisällöstä toiveiden ja tarpeiden mukaisesti, joko suppeammalla tai laajemmalla sisällöllä. Ennen palvelusisällön miettimistä kannattaa tutustua myös rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuista.

PalveluPerustasoLisäpalvelu
Rakennusvalvonnan edellyttämät tarkastukset
Osallistuminen rakennusvalvonnan katselmuksiin
Työmaakäynnit 2 viikon välein
Työmaakäynnit pyydettäessä
Pääsuunnittelijan tehtävätx
Kosteudenhallinta Kuivaketju10 mukaanx
Talotekniikan valinnoissa konsultointix
Kustannusarvion laadintax
Aikataulun laadintax
Rakennuksen huolto-ohjeen laadintax
Suunnitelmakatselmuksetx
Työturvallisuusx
Valmiusastetodistusten laadinta (pankille)x
Pää- tai aliurakoiden vastaanottox
Hankintasuunnitelman laatiminenx
Tarjouspyyntöjen laatiminenx
Tarjouspyyntöjen vertailux
Hankintasopimusten ja hankintojen tekox
Reklamaatioiden hoitox
Työsopimusten tekox
Työsopimukseen liittyvät viranomaisasiatx
Materiaalien kelpoisuuden arviointix
Työmaan työnjohtox
Märkätilojen vesieristystarkastuksetx
Betonirakenteiden päällystettävyyden arviointix
Työmaan olosuhdeseuranta ja dokumentointix
Tiiviysmittaus ja lämpökuvausx

Varaa aika maksuttomaan tapaamiseen jossa keskustelemme tarkemmin teille sopivasta palvelusisällöstä.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close